ŚWIAT ROŚLINNY TATR

Tatry ze względu na zróżnicowaną wysokość i piętrowość klimatu mają charakter wysokogórski. Dodatkowo ciekawe jest też to, że oprócz zmienności klimatu wraz ze wzrostem wysokości zmienia się także szata roślinna Tatr tworząc sześć zupełnie różnych pięter roślinności.

Pierwsze piętro, które znajduje się najniżej to regiel dolny. Przeważają tutaj lasy świerkowe z domieszką jodły i buka. Wyżej znajduje się regiel górny. Tutaj znajdziemy tylko lasy świerkowe, odporne na bardziej surowe warunki klimatyczne. Jeszcze wyżej znajdują się połacie kosodrzewiny a piętro nazwane zostało piętrem kosówki. Na wysokości pomiędzy 1800 a 2300 m n.p.m. znajduje się piętro hal zwane też piętrem alpejskim. Na tych wysokogórskich łąkach możemy spotkać wiele ciekawych gatunków roślin, do których z całą pewnością zalicza się goryczki, goździki, sasanki i szarotki. Ostatnie piętro to turnie lecz i ono zadziwia bogactwem roślinności. Pomiędzy skałami wyłaniają się kępki niewielkich roślinek. A wśród nich lepnica bezłodygowa i skalnica tatrzańska.

Widzimy zatem, iż świat roślinny Tatr jest niewątpliwie bardzo bogaty. Co ciekawe, wśród roślin rosnących w naszych najwyższych górach są endemity czyli niepowtarzalne rośliny, rosnące tylko i wyłącznie w Tatrach. Warto zatem chronić przyrodę naszych przepięknych Tatr.

TrackBack URI | RSS feed for comments on this post


Zostaw odpowiedź